ՍԻՐՈՎ ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՆՔ

 

ProFiles- Niti Tee, Niti Two Systems, Systems eS5

Niti-Tee նիկել-տիտան ֆայլերի համակարգ է, որն ունի կոնուսայնություն և նախատեսված է արմատանցքի մեխանիկական արագ և հեշտ մշակման համար:

NitiTwo նիկել-տիտան ֆայլերի համակարգից է, որը նախատեսված է արմատանցքի լիցքի ավանդական մեթոդի համար:

System eS5 նախատեսված է ամենանեղ արմատանցքերը անցանելի դարձնելու համար: Աշխատանքը ավելի է հեշտանում շնորհիվ այս գործիքի յուրահատուկ ձևի:

ProFile կարելի է օգտագործել ցանկացած էնդոշարժիչի հետ:

Ձեզ հնարավոր է նաև դուր գա